Mầm non Đom Đóm Vũng Tàu 1

 Địa chỉ: 57, Thống Nhất (Cũ), Phường 3, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6513 999