Nâng cao sức khỏe : Bé tập Yoga
Cập nhật: 25/06/2020
Nhằm nâng cao sức khỏe cho các bé, nhà trường tổ chức cho các bé học Yoga tại lớp, tuy các động tác còn chưa thuần thục, nhưng xem ra rất đáng yêu.
XEM CÁC ALBUM LIÊN QUAN