Thí nghiệm : Đài Phun Nước
Cập nhật: 11/06/2020
Lớp Mầm hôm nay có giờ học thí nghiệm thật sinh động, các bé được thực hành cùng các bạn cách đài phun nước hoạt động nhu thế nào
XEM CÁC ALBUM LIÊN QUAN