Tiết kiểm tra đàn
Cập nhật: 09/04/2021
Tiết kiểm tra âm nhạc với 3 kỹ năng: Tập đọc nhạc, Hát va Đàn.
XEM CÁC ALBUM LIÊN QUAN