Phần thi chung kết của 2 trường
Cập nhật: 04/04/2023
Phần thi chung kết giữa các lớp của 2 trường